• Český ráj a hrad Trosky

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

 • Praha

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

 • Pahorkatina

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

 • Aktivní turistika

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

 • Horský masiv

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

 • Kultura a historie

  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu

Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu, z.s.

Kdo jsme?

V uplynulých dvaceti letech neexistovala v České republice žádná zájmová instituce, která by se zabývala systematickým výzkumem cestovního ruchu. V roce 2009 byl iniciován vznik Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., která byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 4. června 2009. SVECR má v současné době více jak třicet členů, především z řad akademických pracovníků.

Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s. je dobrovolnou, neziskovou, nevládní organizací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Účelem spolku je posílit systematický výzkum v oblasti cestovního ruchu v České republice, přičemž základní motivací je výměna zkušeností a koordinovaný postup ve výzkumu cestovního ruchu v České republice s cílem odstraňování duplicit již objeveného a efektivní vynakládání finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace.

SVECR byl založen jako instituce, která:

 • iniciuje systematický výzkum cestovního ruchu v České republice;
 • napomáhá orgánům státní správy, krajské a místní samosprávy ke koncepčnímu rozvoji cestovního ruchu v České republice;
 • podporuje vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu na vysokých a středních odborných školách.

Orgány

Nejvyšším orgánem Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s. je Sněm, kterého se mají právo účastnit všichni členové Společnosti. Sněm se koná minimálně jedenkrát ročně. Statutárním orgánem Společnosti je Výbor, který má pět členů, kteří jsou voleni Sněmem z řad členů SVECR. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost SVECR. Schůze Výboru se konají dle potřeby, nejméně však jendou ročně. Sekretariát Společnosti řídí tajemník, který zároveň připravuje podklady pro jednání Výboru a zasedání Sněmu. Konkrétní pravomoce jednotlivých orgánů jsou vymezeny stanovami.

Členství

SVECR nechce být masovou společností a členy si vybírá z řad odborné veřejnosti v cestovním ruchu. O přijetí nového člena rozhoduje Výbor na svém zasedání. Součástí přihlášky musí být profesní životopis doplněný o doporučení od stávajících členů SVECR. Podmínky členství jsou přesně vymezeny ve stanovách Společnosti.

Adresa a sídlo

Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR)
Svídnická 506
181 00 Praha 8
Česká republika

Aktuálně nejsou dostupné žádné články.

červenec
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2024
Newsletter